• Yönetici Atamalarında “Sosyal ve Ahlaki Adalet” Tesis Edilmelidir.


  Toplum düzeni “adalet” üzerine tesis edilir. Bir ülkenin vatandaşları kendilerini ancak “adalet” üzerine tesis edilmiş bir ortamda “güven” ve “huzur” içinde hissedebilir. Bürokrasideki işleyişte aynı ölçülere tabidir. Makamların ve mevkilerin sahiplerine teslim edilirken liyakat ehliyetinin aranması “adaletin” tesis edilmesi manasına gelmektedir. Bu noktada liyakat ve ehliyetin belirlenmesinde objektif kriterlerin yerine sübjektif kriterlerin esas alınması adaletsiz uygulamaların hayata geçilmesinde aralanan kapının işaretidir. Artık o kapıdan kimlerin geçeceği keyfe keder uygulamalarla belirlenecek demektir.
 • Türkiye Genelinde Ekonomik Haklarımız İçin Basın Açıklaması Yapıldı


 • ZİHİNLERDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI


  Garip bir şekilde her değerin bir güne sıkıştırılarak kutlanıp farkında olmadan değersizleştirildiği modern hayatta bu dezavantajlı durumu özellikle toplum yaşamında göz ardı edilen bireylerin sorunlarına dikkat çekme adına nasıl değerlendirebilirin yollarını aramak zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.
 • 14 Aralıkta Ekonomik Haklarımız İçin Alanlardayız


  EKSEN Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mustafa GÜÇLÜ, yaptığı yazılı basın açıklamasında “Enflasyon karşısında eriyen memur maaşına ek zam talebi için 14 Aralık’ta Türkiye genelinde alanlarda olacağız” dedi.
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu olsun


  24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu olsun
 • ÇAĞIMIZIN İLLETİ DEPRESYON


  Çağımızda bireysel huzuru ve toplumsal barışı temin edecek ortak insani değerleri her geçen gün kaybettiğimiz bir süreci yaşamaktayız. Haliyle böyle bir dünyada insanlar, adeta depresyon hastalığının pençesine doğru itilmektedir.
 • ÜCRETMENLİĞİ DEĞİL ÖĞRETMENLİĞİ DESTEKLİYORUZ


  Türkiye’de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 10,1 oldu. işsiz sayısı 2 milyon 944 bin kişiye çıktı. Bu sayının 300 binden fazlasını atama bekleyen nitelikli öğretmenler oluşturmaktadır.

Toplum düzeni “adalet” üzerine tesis edilir. Bir ülkenin vatandaşları kendilerini ancak “adalet” üzerine tesis edilmiş bir ortamda “güven” ve “huzur” içinde hissedebilir. Bürokrasideki işleyişte aynı ölçülere tabidir. Makamların ve mevkilerin sahiplerine teslim edilirken liyakat ehliyetinin aranması “adaletin” tesis edilmesi manasına gelmektedir. Bu noktada liyakat ve ehliyetin belirlenmesinde objektif kriterlerin yerine sübjektif kriterlerin esas alınması adaletsiz uygulamaların hayata geçilmesinde aralanan kapının işaretidir.
12.12.2014 tarihinde EKSEN Konfederasyonu hayata geçmiştir.
Garip bir şekilde her değerin bir güne sıkıştırılarak kutlanıp farkında olmadan değersizleştirildiği modern hayatta bu dezavantajlı durumu özellikle toplum yaşamında göz ardı edilen bireylerin sorunlarına dikkat çekme adına nasıl değerlendirebilirin yollarını aramak zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu olsun
Türkiye’de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 10,1 oldu. işsiz sayısı 2 milyon 944 bin kişiye çıktı. Bu sayının 300 binden fazlasını atama bekleyen nitelikli öğretmenler oluşturmaktadır. Atama bekleyen öğretmenler, fedakar, cesur olmaya, hizmet etmeye hazır. Bunun için gerekli eğitimleri alıp, istenilen sınavlarda başarılı oldular.
Devletin en temel görevlerinin başında “eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik” gibi alanlarda hizmet üretmek gelmektedir. Devlet bu görevlerini yerine getirirken en temel aktörlerin başında “memur” gelir. Her ne kadar üretim yapmaları itibariyle işçilerle ana noktada birleşmelerine rağmen, memurları işçilerden ayıran en temel faktör “mal” değil “hizmet” üretmeleridir. Bu bağlamda memurların üretilen hizmetin niteliğinin ve kapsamının belirlenme sürecine dâhil edilebileceği zeminler oluşturulmalıdır. Yani devlet mekanizması, bir yönüyle memurları kamuda bir işlev yerine getiren “nesne” olarak algılarken, diğer bir yönüyle üretim sürecine ortaya koyduğu eylemlerle de katkı sunan bir “özne” olarak algılamalıdır. Memurların hem hizmeti sunan hem de hizmetten yararlanan bir konumunda olması, doğ
“Türk milleti, şimdiye kadar olduğu gibi -fıtratındaki asalet ve maneviyatındaki ferasetle- doğru ve haklı yolu mutlaka görecektir. Onu yolundan saptırmak isteyenler, kahru perişan edilecektir.” diyerek; Milletin azim ve kararını üstün siyasi ve askeri yetenekleriyle birleştirerek emperyalist batı güçleri karşısında Türk Milleti’nin önderi olarak Milli Mücadele’nin kazanılmasını ve tam bağımsızlığa kavuşulmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 76. Yıl dönümündeyiz.
İsrail güvenlik güçlerinin Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya yaptıkları alçak saldırı sadece Filistin’e değil bütün İslam Dünyasına ve Müslümanlara yöneliktir. Yıllardır Filistin halkına uyguladığı mezalimden geri adım atmayan İsrail askerleri bu kutsal mekana girip, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i etrafa savurmuştur. İnsanlıktan nasibini almamış bu kimselere bir an önce dur deme vakti gelmiştir.
Uygulanan bu sınav şaibelidir; Çünkü onlarca soru cevapsızdır… Büyük mahkemeler dâhil birçok bölge mahkemesinin sözlü sınavlar aleyhinde bir dizi kararları varken; bir önceki sınavda olduğu gibi neden kamera kullanılmadı? Şunu kabul ediyoruz ki İdarelerin takdir hakkı vardır; ama aynı zamanda Denetime Elverişlilik de Hukuk’un olmazsa olmazlarındandır. Soruyoruz söz konusu mülakat sonuçları nasıl denetlenebilir? Anayasa’da yerini bulan adil olma, eşit yaklaşma gibi kıstaslara uyulup uyulmadığı nasıl denetlenecek?
Öğretmenlerin özlük haklarıyla alakalı birçok sorunlarına çözüm bulmak yerine bu sorunlar daha da büyütülmektedir. Alınan ek ders ücretlerinin emekliliğe yansımadığı bir ortamda yine aynı ek ders ücreti üzerinden öğretmenlere kurslarda görev alması telkin edilmektedir. Bu haliyle öğretmenlerin bu kurslara rağbet etmemesi gayet normaldir.
Türk Milletinin yeniden dirilişinin sembolü olan Cumhuriyetin ilanın 91. Yıl dönümündeyiz. Milletimizin şanlı direnişinin sonucu olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti yedi kıtada yaşayan bütün Türklerin ve Müslümanların tabii devleti olarak varlığını ebediyete kadar sürdürecektir. Bu vesile ile Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor; vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi şükranla anıyoruz.
Ne yazık ki MEB eğitimin ve öğretmenlerin gerçek sorunlarına eğilmeyip öğretmenlere ve eğitime reel faydası olmayan bu konu ile gündemi meşgul etmektedir. Rotasyon ile il merkezlerine yakın yerlerde çalışan uzun süredir merkeze gelmek isteyen öğretmenler umutlandırılmakta ancak mevcut taslaktaki durumun bu öğretmenlere de fayda sağlamayacağı gizlenmektedir.
MEB Atama ve Yer Değiştirme Taslağının ”Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme” başlıklı 36. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki; ”(1)Öğretmenin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği; ç) Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.” hükmü yeni mağduriyetlere neden olacaktır
28 ŞUBAT döneminde mağdur edilen üniversite öğrencileri Başörtülü oldukları için eğitim hakları ellerinden alınmış ve öğrenimlerine ara vermek zorunda kalmışlardır. Daha sonra öğrenci aflarından yararlanarak aradan geçen yaklaşık 10-15 yıl sonra okullarından mezun olmuşlardır. Ancak bu mağdurların birçoğu mezun oldukları dönemde sınavsız olarak memuriyete atanıp görevlerine başlamaları gerekirken, KPSS’ye girmeleri ve atanmak için gerekli puanı almaları gerekmektedir. Şimdi 35-40 hatta az bir kısmı da 40 yaşın üstünde olan bu kişilerin çoğu evli, çocuk sahibidir. Aradan geçen yıllar dikkatte alınacak olursa, yeni mezunlarla rekabet etmeleri mümkün değildir.
4688 Sayılı Kanununda değişik 5198 sayılı Kanunun 30.maddesi gereği 15 Mayıs 2014 tarihinde yapılan sayım sonucunda en fazla üyeye sahip olarak yetkili sendika olmaya hak kazandığımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 41. Maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmış olan Yönetmeliğin 5. Maddesi gereği Ekim ve Nisan ayında yapılması zorunlu olan Kurum İdari Kurul toplantısına katıldık.
 Sayfalar : 1 2 3 4 5 6 ... > »

Şube ve Temsilciliklerden Haberler

EKSEN YAYINLARI

 
Yazarlar
Mustafa GÜÇLÜ
ÇAĞIMIZIN İLLETİ DEPRESYON
 
İsmail YILDIZ
Seviyorum O Halde Düşünüyorum!
 
Aytekin GÜÇLÜ
İşçi memur ayrımını nasıl ortadan kaldıracaksınız?
 
Bilal MERT
EĞİTİM ÜZERİNE BİR DEMET 2
 
Ramazan KAĞNICI
Neden EKSEN?
 
Yazarların Tüm Listesi
 
EKSEN'e Üye Ol
 
© 2012 EKSEN || Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası - ANKARA - Tüm Hakları Saklıdır.